IJdelheid

Ik hoorde pasgeleden ergens benoemd dat er nu in 2 dagen meer data of informatie wordt gecreëerd dan in de eerste twee millennia samen, om maar aan te geven hoe geavanceerd we nu wel niet zijn, en in wat voor een bijzondere tijd we nu leven. Maar zijn onze prestaties werkelijk zo bijzonder? Ik werd pasgeleden stilgezet bij deze tekst:

Psalm 94:11 De Heere weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.

Nou zijn onze gedachten datgene waar onze daden uit voortkomen, er is geen daad zonder een gedachte of intentie, en als de gedachten ijdelheid zijn, dan zullen de daden die er uit voortkomen zeker niet beter zijn. Dit lezen we ook terug in het Bijbelboek Prediker:

Prediker 1:14 Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.

Het Hebreeuwse woord voor ijdelheid betekent zoveel als een damp of zucht, en in het Nieuwe Testament wordt ons leven ook vergeleken met een damp:

Jakobus 4:14  Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.

Volgens Gods Woord zijn onze gedachten dus ijdelheid, onze werken zijn ijdelheid, ja zelfs ons leven is ijdelheid, een damp die verdwijnt. Wat een vreselijke diagnose van onze natuurlijke toestand als mens, maar wat zijn we hier van nature toch blind voor, en wat snijdt deze boodschap toch hard in ons trotse vlees wat de hoogmoedige waan van eigenbelang niet wil loslaten!

Als we de Heere hebben leren kennen, dan zijn we als het goed is iets gaan zien van de waarheid en ernst van deze toestand, dan heeft de Geest onze ogen geopend voor deze dingen die verborgen zijn voor de natuurlijke mens. Maar ook als wedergeboren christenen kunnen we makkelijk worden verleidt en meegesleept in de dingen van deze wereld, bedrogen door de ijdelheid en de leegte (en dat hoeft niet eens openbare zonde te zijn) die ons aftrekt van God. Ons hart mag dan vernieuwd zijn, maar ons oude vlees is niet opeens verdwenen, en ik denk dat dit gevaar in Nederland haast groter is dan in andere delen van de wereld door de grote welvaart die we hier genieten en de wereldgelijkvormigheid die ook de kerk insluipt.

Laat deze waarheid en onze eigen zwakte ons dan nederig maken voor de Heere, en laten wij, net als de broers van Jozef zich ooit voor hem neerbogen, al onze werken, al onze daden en al onze gedachten belijden als ijdelheid en neerbuigen voor de Heere Die ons het leven, ja zelfs eeuwig leven, heeft gegeven. Laten we niet leven in de greep van aardse en tijdelijke dingen, van geld en bezit, entertainment en lekker eten of zelfs familie of vrienden, alsof dat álles voor ons is. Als we dat doen raken we geobsedeerd met het schepsel wat ijdelheid is, en vergeten we onze Schepper en Zaligmaker Die  eeuwig is en kunnen we zo het zicht op de Heere verliezen en onvruchtbaar worden als gelovigen. De Heere roept ons op in Zijn Woord om al deze tijdelijke last af te leggen en onze schatten op te leggen in de hemel, zodat ook ons hart daar zal zijn.

Mattheüs 6:19-21 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Hoewel we de hemelse schatten misschien niet meteen kunnen aanraken en ervaren, toch is het mijn ervaring dat we de vreugde ervan hier al kunnen ervaren door het geloof, en zijn ze werkelijker en blijvender dan welke tastbare rijkdom dan ook hier op aarde.

Hebreeën 12:1-2 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Advertenties

3 gedachtes over “IJdelheid

 1. Aritha zegt:

  Dank je wel voor je ernstige (bewustmakende) blogbericht. Mooi, die schuingedrukte teksten erbij. je hebt als aansporing/medicijn “laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus…”

  Hoe vul je dat praktisch in, in het leven van alledag?
  Ik verlang naar nog een blog van je (hierover)

  Tijdelijke last (ook teveel vast zitten aan leuke dingen) afleggen is voor mij vaak echt een worsteling.

  Liked by 1 persoon

 2. puriteinsepreken zegt:

  Bedankt voor je reactie, ik besef me dat het een aardig scherpe blog is inderdaad, en voor mij is het ook een worsteling hoor. Toen de satan Jezus kwam verleiden liet hij o.a. al de koninkrijken van de wereld zien en haar heerlijkheid (Mat.4), en zo probeert hij ook Zijn volgelingen nog steeds te verleiden. Ik ben hier zeker ook vatbaar voor, allerlei interessante afleidingen die ik kan opzoeken terwijl ik eigenlijk een Bijbelstudie voor heb te bereiden bijvoorbeeld. Kruisen die de Heere me oplegt, maar die ik zo zwaar vind om te dragen verraden ook dat ik teveel aan het tijdelijke gehecht ben. Maar gelukkig is de Heere ook genadig, Hij weet dat we stof zijn, en alleen door Gods genade, door inderdaad te zien op de Heere Jezus Die deze wereld heeft overwonnen, en het lijden en de schande heeft veracht, kan ik staande blijven.. of beter gezegd, houdt de Heere mij staande als ik zelf geen kracht heb. Ik probeer wel (met vallen en opstaan) bewust ook op een praktische manier mijn tijd aan de Heere te besteden, prioriteiten te stellen, regelmatig te bidden en voorbede te doen voor anderen, en me af te vragen of iets gaat helpen om meer te groeien naar het Beeld van Christus. Misschien schrijf ik er nog eens over, maar ik hoop je zo in ieder geval antwoord te hebben gegeven..

  Like

 3. Aritha zegt:

  Ja, ik ben er heel blij mee. Met je antwoord. En ik wens je natuurlijk heel veel zegen en vasthoudendheid toe.

  Ik deel twee teksten die heel veel voor me betekenen de laatste dagen:

  Johannes 10:28
  En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

  Johannes 10:29
  Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s