Welkom

Welkom op mijn website! Deze site heb ik gemaakt met als bedoeling om de werken van verschillende oudvaders en puriteinen te publiceren en in de Nederlandse taal beschikbaar te stellen. Met als uiteindelijke doel om zo geestelijk voedsel gemakkelijk beschikbaar te stellen voor het Lichaam van Christus.

Jeremia 6:16a Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;